Privacy

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze hebt opgegeven. Net als u houden wij ook niet van ongewenste reclame. Ook wij zijn gesteld op onze privacy. Uw gegevens zullen door ons niet aan anderen worden verstrekt.

Wanneer u zich inschrijft voor lessen, wordt uw e-mailadres gevraagd om aan ons e-mail-nieuwsbrieven bestand toe te voegen. Mailings zullen dusdanig plaatsvinden, dat de geadresseerden elkaars e-mailadres niet kunnen achterhalen.
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig: onderaan iedere nieuwsbrief staat een afmeld-link.

Het spreekt voor zich dat uw e-mailadres tevens wordt gebruikt wanneer er correspondentie ontstaat tussen u en Laura Stone.

Deze website

Uw gegevens worden bewaard in onze database. Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op de server bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Bovenstaande is een korte samenvatting van ons privacyreglement.
Dit reglement is als PDF hier te downloaden.